Elektro prihvatnik za vrata STR45NF512

Jednostavni elektroprihvatnik za opću upotrebu. Ugradnja u dovratnik (štok). Napajanje 12 VDC. Bez struje otvoren.

Usporedi
Kategorija:

Opis

Električni prihvatnik za vrata STR45NF512

Standardni elektroprihvatnik za vrata BSO

Serija SYMETRIC

 • Osnovne karakteristike :
 • Nazivni napon : 12 VDC
 • Nazivna struja : 260 mA
 • Pogodan za lijeva i desna vrata.
 • Bez struje otvoren – BSO.
 • Podeisvi zaporni element
 • Mogućnost podešavanja zapornog elementa 4 mm
 • Dubina zapornog elementa 5,7 mm
 • Bez napajanja otvoren
 • Dimenzije : Š: 21 X D: 28 X V: 75,5 mm
 • Životni vijek 300.000 ciklusa
 • Prijelomna sila : 3250N
 • Radna temperatura : -15 do + 45
 • Otpor zavojnice: 45R-typ
 • Nazivna struja : 260 mA

Općenito o elektroprihvatnicima :

Elektroprihvatnici su izvršni elementi svakoga sustava kontrole pristupa pa tako i sustava portafna i videoportafona. Elektroprivatnik se ugrađuje u dovratnik (štok) i omogućava otvaranje vrata sa udaljenog mjesta (npr iz stana ili ureda). Elektroprihvatnici se koriste na mjestima gdje je potrebno automatizirati i  kontrolirati ulaz u objekt putem sustava kontrole pristupa u što spadaju i portafonski i videoportafonski sustavi. Ugradnja elektroprihvatnika podrazumjeva da vrata nemaju kvaku sa one strane sa koje želimo kontroliratii prolaz.

U ponudi imamo nekolio vrsta elektro prihvatnika koji su se razlikuju po osnvnima karakteristikama i namjeni :

 • Fail secure elektroprihvatnici : bez napajanja su zatvoreni
 • Fail safe elektroprihvatnici : bez napajanja otvoreni
 • Sa mehaničkom kočnicom : mogućnost ručnog uključivanja i isključivanja
 • Bez mehaničke kočnice : elektroprihvatnik uvijek radi

Za instalacije gdje se ne može primjeniti kontrola vrata pomoću elektroprihvatnika nudimo razne vrste električnih brava, elektromagneta i slično.

Napominjemo :

 • Kod naručivanja nove stolarije tražite ugradnju elektrprihvatnika već pri izradi.
 • Prilikom montaže sustava sa elektroprihvatnikom obavezno ga je napojiti u posebnm strujnom krugu.

Pojava samoindukcije u radu elektro-prihvatnika

Važno: Postupci za spriječavanje pojave samoindukcije u sustavima

U svim sustavima kontrole pristupa pa tako i u portafonskim ili video portafonskim sustvaima elektro-prihvatnik se obavezno mora napajati iz posebnog strujnog kruga. Napajanje elektro-prihvatnika iz posebnog strujnog kruga je vrlo važno radi pravilnog rada sustava i izbjegavanja smetnji u radu sustava ili čak potpunog ispada sustava. Do smetnji dolazi radi pojave samoindukcije u vodovima kojima se napaja elektro prihvatnik. Kako je pojava samoindukcije obrnuta od napona koji je izaziva to znači da će se u napojnim vodovima pojaviti napon obrnutog polariteta. Ova pojava može (i gotovo uvijek hoće) vrlo loše utjecati na pravilan rad sustava. Kod sustava koji su opremljeni samo audio komponentom ova pojava je manje izražena pa su manje i smetnje koje korisnik primjeti ali i u audio sustavima elektro-prohvatnik bi trebao biti u odvojenom strujnom krugu.

Za pogon elektro-prihvatnika najbolje je koristiti ovaj transformator. Sljedite link.

Preuzmite katalog elektroprihvatnika

Dodatne informacije

NAMJENA

Pribor za sustave portafona

Značajka :

Ugrađena poluga za mehaničku deblokadu vrata

Radni napon :

8-12 V AC/DC

Vrsta :

Fail secure

Montaža :

Pomoću vijaka na montažnu ploču

Spajanje :

Dva vodiča u odvojenom strujnom krugu

Pogon :

Elektromagnet

1 recenzija za Elektro prihvatnik za vrata STR45NF512

 1. Tomislav

  Ofdličan elektroprihvatnik za aplikacije gdje se traži da sustav bude sposoban otvoriti sva vrata radi evakuacije.
  I vrhunska izrada. Kvalitetni materijali.

Napiši recenziju