Uputa za montažu i kratki priručnik za portafonske i video portafonske uređaje iz Commax ponude. Sadrži osnovne mogućnosti uređaja, osnovne sheme spajanja, nekoliko detalja o tehničkim karakteristikama i podatke o tehničkoj podršci za uređaje.

* Commax portafoni i video portafoni sa kratkim pregledom mogućnosti i opcija.

Odgovori