Trogodišnji garantni rok za sve Commax uređaje

Garancija 3 godina na sve Commax uređaje

Garancija

Garancija na Commax 3 god.

Garancija u trajanju od pune tri godine vrijedi za sve Commax uređaje koji su nabavljeni legalnim kanalima prodaje. Važno je i da su uređaji ugrađeni od strane ovlaštenih Commax tehničara. Commax uređaji dizajnirani su da traju izuzetno dugo te da vjerno i pouzdano  služe svojim vlasnicima kroz dugi niz godina.

Trogodišnja garancija kao jamstvo kvalitete

Trogodišnja garancija na Commax proizvode jamči kvalitetu opreme i sustava koji se nude. Svima je jasno da samo izuzetno kvalitetan proizvod može biti ponuđen sa jamstvenim rokom od punih 36 mjeseci od dana ugradnje. Commax oprema predviđena je za izuzetno dug i pouzdan rad. Vrlo dugi jamstveni period samo je logičan nastavak. Sigurno smo da ćete sa Commax portafonskim ili videoportafonskim sustavom biti potpuno zadovoljni. I to kroz dugi niz godina i da će vam dobro i vjerno služiti.

Ugradnja Commax sustava

Kod ugradnje Commax sustava portafona ili videoportafona potrebno je voditi računa da je sustav ugrađen u skladu sa pravilima struke. Važno je i  poštivanje Commaxovih smjerinica za ugradnju portafonske ili videoportafonske opreme. Jamstveni rok ne može biti priznat za uređaje koji su nepravilno ugrađeni ili se ne koriste za svrhe koje su namjenjeni. Jamstveni rok takođe ne vrijedi za kvarove koji su nastali kao posljedica djelovanja više sile kao što su poplava, potres, požar ili slično. Jamstveni rok također ne vrijedi u slučaju ako je neovlaštena osoba ili organizacija vršila prepravke uređaja ili popravljala uređaj van ovlaštenog servisa.

Važna napomena :

Neke metode ugradnje Commax portafonskih ili videoportafonskih sustava zahtjevaju izvjesne prerade na samom uređaju (monitoru videoportafonskog sustava). Ovo se ponekad mora napraviti  kako bi se postigla puna funkcionalnost portafonskog ili videoportafonskog sustava. Ove preinake ne utječu na trajanje garantnog perioda ako su napravljene od strane ovlaštenog Commax tehničara i u skladu sa pravilima struke. Više o modifikacijma možete pročitati ako slijedite ovaj link.