Kratka brošura sa tematikom prodaje novih stanova i sa naglaskom na tome kako Commax oprema, kao zgodan detalj može pospješiti prodaju.

Odgovori